Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych

Kierownik: prof.  nadzw.  dr hab. n. o zdr Jolanta Antoniewicz-Papis

Zespół:  st. tech. Małgorzata Pawlik, mgr Ewelina Sacharczuk, mgr Monika Ignaczak, mgr Artur Ejduk, mgr Karolina Solecka, inż. Krzysztof Sutkowski, Paweł Kłobukowski

Tel. (22) 34-96-381, -388, -389
e-mail: ptlzbkk@ihit.waw.pl 

W strukturach Pracowni działa Bank Komórek Krwiotwórczych, zajmujący się preparatyką i przechowywaniem komórek krwiotwórczych. W Pracowni wykonywane są niektóre specjalistyczne preparaty pochodzące z krwi i jej składników stosowane m. in. w leczeniu objawów zespołu suchego oka („sztuczne łzy”). Bank Komórek Krwiotwórczych (BKK) zajmuje się badaniem, preparatyką (preparatyka i kriokonserwacja), przechowywaniem oraz wydawaniem komórek krwiotwórczych (KK) pochodzących ze szpiku oraz krwi obwodowej. W BKK przechowywane są także preparaty krwi pępowinowej. System stosowany do identyfikowania preparatów KK jest zgodny ze standardem ISBT 128 oraz SEC. Pracownia wykonuje także zabiegi fotoaferezy dla pacjentów Instytutu i spoza Instytutu z przewlekłą chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD) oraz innymi chorobami, w których zabiegi te mają znaczenie terapeutyczne.
Ponadto Pracownia prowadzi Krajowy Rejestr Dawców Krwi (KRDK). Personel Pracowni uczestniczy w kontrolach jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.