Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi

Zespół: lek. Lech Rzymkiewicz, mgr Beata Wiśniewska, Iwona Dziarnowska, Bożena Knyt, Monika Matusz, mgr Ewa Pietrowiak, Ewa Szczepańska, Marzena Wójcik, mgr Milena Prusaczyk, mgr Karolina Milewska, mgr Aleksandra Pierzchalska, mgr Dorota Pyra

Tel. (22) 34-96-533
e-mail:  kmilewska@ihit.waw.pl

Pracownia zapewnia krew i jej składniki dla pacjentów hospitalizowanych w Instytucie. W Pracowni wykonywane są zabiegi aferezy leczniczej u pacjentów z Klinik Instytutu oraz zewnętrznych podmiotów leczniczych. Wykonuje się tu także separacje krwiotwórczych komórek macierzystych (KKM) z krwi obwodowej dla pacjentów Instytutu oraz spoza Instytutu, a także pobrania limfocytów (DLI) dla pacjentów po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych. Lekarze Pracowni prowadzą kwalifikację dawców niespokrewnionych do pobrania komórek krwiotwórczych, zlecają i nadzorują mobilizację czynnikiem wzrostu kolonii granulocytów w przypadku pobrania tych komórek z krwi obwodowej oraz sprawują opiekę lekarską nad dawcami hospitalizowanymi w przypadku pobrania komórek krwiotwórczych ze szpiku. Pielęgniarki Pracowni bezpośrednio uczestniczą w zabiegu pobrania szpiku.
Ponadto wykonuje się zabiegi pozwalające uzyskać materiał wyjściowy do otrzymywania autologicznego kleju fibrynowego i żelu płytkowego oraz autologicznych „sztucznych łez”. W Pracowni pobierane są limfocyty do zabiegu fotoaferezy dla pacjentów z przewlekłą chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD).