Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii

Kierownik: dr n. med. Andrzej Juszyński

Zespół: lek. med. Janina Żulewska, lek.med. Jacek Proniewski, lek. med. Jerzy Wójtowicz, lek. med. Agnieszka Marianowska, dr n. med. Włodzimierz Szaroszyk

Technicy: Aleksandra Cieślak, Małgorzata Czajkowska, Gabriela Michałowska, Kamil Węgrzycki

Tel. (22) 34-96-450