Pracownia Patomorfologii

Kierownik: prof. zw. dr. hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek
Zespół: lek. med. Olga Szymańska – Giemza, mgr Edyta Derezińska-Wołek, st. tech. Justyna Czyżewska, st. tech. Monika Okła, st. tech. mgr inż. Renata Miąsko

Tel/Fax (22) 34-96-456
e-mail: patomorfologia@ihit.waw.pl

Pracownia przeprowadza diagnostykę histopatologiczną dla potrzeb Przychodni Specjalistycznej, Klinik Instytutu i podmiotów zewnętrznych. Jest to również ośrodek konsultacyjny dla całego kraju w zakresie hematopatologii, zwłaszcza w zakresie diagnostyki histopatologicznej i immunohistochemicznej chorób układu chłonnego i krwiotwórczego. Pracownia prowadzi również działalność szkoleniową w ramach licznych kursów CMKP, zarówno dla klinicystów jak i patologów oraz w ramach indywidualnych szkoleń.


Zlecenie badań do Pracowni Patomorfologii Zakładu Diagnostyki Hematologicznej
 
 1. Informacje dla lekarzy zlecających badania z ośrodka zewnętrznego (wymagana zgoda płatnika) oraz pacjentów indywidualnych (badania odpłatne)
a) Badania wykonywane są na podstawie czytelnie wypełnionego skierowania na badania.
b) Na skierowaniu proszę umieścić telefon kontaktowy do lekarza kierującego.
c) W przypadku badań konsultacyjnych należy dostarczyć do badania preparaty histopatologiczne, bloki parafinowe, oryginalne rozpoznanie oraz czytelnie wypełnione skierowanie na badanie wraz z dostępnymi wynikami badań laboratoryjnych, obrazowych itp.
d) Pracownia przyjmuje zlecenia / materiał z jednostek zewnętrznych / pacjentów indywidualnych w godzinach 8.00 - 14:00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych).
f) UWAGA! W przypadku ośrodków zewnętrznych, które nie zawarły umowy z IHiT o świadczenie usług, skierowanie należy opatrzeć zgodą na pokrycie kosztów badań, zatwierdzoną przez Dyrektora Placówki Kierującej lub Głównego Księgowego.

UWAGA!
Niekompletna lub nieodpowiednio wypełniona dokumentacja medyczna uniemożliwia przyjęcie przez Pracownię materiału do badań.