Pracownia Mikrobiologii

Kierownik: mgr Ewa Mik
Zespół: mgr Anna Kuziak, st. tech. Bożena Wasilewska, Elżbieta Kępka

Tel. (22) 34-96-616
e-mail: emik@ihit.waw.pl

Pracownia prowadzi diagnostykę mikrobiologiczną materiałów klinicznych od pacjentów Instytutu. Wykryte nowe mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki są weryfikowane w Krajowym Ośrodku Referencyjnym i informacje te są na bieżąco przekazywane klinicystom.
Pracownia bierze udział w zewnętrznym Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii i uzyskuje bardzo dobre wyniki.
W Pracowni Mikrobiologii opracowywane są okresowe raporty sytuacji mikrobiologicznej Klinik w oparciu o wyniki badań mikrobiologicznych i zużycie antybiotyków. Raz w roku Pracownia przygotowuje prezentacje sytuacji mikrobiologicznej w poszczególnych Klinikach. Do zadań Pracowni należy monitorowanie błędów przedlaboratoryjnych i przekazywanie ich do Klinik Instytutu.