Pracownia Kontroli Jakości i Analiz

Kierownik: mgr Aneta Kopacz
e-mail: akopacz@ihit.waw.pl

Zespół: mgr Dorota Kubicka-Russel,  mgr Grzegorz Liszewski

Tel. 22 34-96-646   Fax. 22 34-96-603

Badania: ewaluacje kwalifikujące testy/aparaty przeznaczone do badań przeglądowych i weryfikacyjnych w krwiodawstwie, w tym badania molekularne i serologiczne z zakresu diagnostyki HBV, HCV, HIV, Parvowirusa B19, HAV, Treponema pallidum i nowo pojawiających się czynników zakaźnych. W ramach tych ocen prowadzone są badania czułości testów, swoistości i zdolności wykrywania różnych form polimorficznych czynników zakaźnych. Pracownia prowadzi również nadzór nad jakością badań wirusologicznych wykonywanych w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.