Pracownia Immunopatologii Ciąży

Kierownik: dr n. med. Małgorzata Uhrynowska

Zespół: mgr Magdalena Michalik, mgr Pamela Bartoszewicz, technik Anna Pilzak

tel. (22) 34-96-671; (22) 34-96-668
e-mail: muhrynowska@ihit.waw.pl

Pracownia diagnozuje konflikt matczyno-płodowy w zakresie wszystkich antygenów czerwonokrwinkowych, również - jako jedyna w Polsce - w zakresie antygenów powszechnych i prywatnych. Diagnozuje też, we współpracy z Pracownią Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi trombocytopenię i granulocytopenię płodowo-noworodkową, a we współpracy z Pracownią Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu wykonuje nieinwazyjne badania antygenów płodu z układu Rh z osocza matki. Przeprowadza badanie przesiewowe w kierunku obecności antygenu HPA-1a na płytkach matki w ramach diagnostyki w kierunku alloimmunologicznej małopłytkowości płodowo-noworodkowej spowodowanej najczęściej immunizacją do tego antygenu. We współpracy z Pracownią Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie, Pracownia wykonuje badania przecieku matczyno-płodowego za pomocą cytometrii przepływowej. Kobiety w ciąży z małopłytkowością oraz kobiety z przeciwciałami objęte są kompleksową opieką w Poradni Hematologicznej dla Kobiet w Ciąży w Przychodni Specjalistycznej.