Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi

tel. (22) 34-96-600 w. 947
e-mail: plopacz@ihit.waw.pl  

p.o. Kierownika: mgr Patrycja Łopacz

Zespół: mgr Agnieszka Gierszon, , mgr Beata Szczepaniak, mgr Karolina Surma (zastępstwo), mgr Wioleta Wodyk (zastępstwo), mgr Anna Cichorz (zastępstwo), mgr Anna Główka (urlop wychowawczy) , mgr Magdalena Ołdak (urlop macierzyński) , mgr Ewelina Sokół ( urlop macierzyński) st. tech. Beata Sierocka

Konsultant: prof. dr hab. n. med. Krystyna Maślanka

Pracownia jako jedyna w Polsce prowadzi od wielu lat szeroki zakres badań wysokospecjalistycznych obejmujących diagnostykę konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenów płytek krwi lub granulocytów, autoimmunologicznych małopłytkowości i granulocytopenii pierwotnych i wtórnych, diagnostykę niehemolitycznych odczynów poprzetoczeniowych i TRALI (transfusion-related acute lung injury) oraz immunologicznych przyczyn oporności na przetaczane koncentraty płytek krwi. Pracownia prowadzi także diagnostykę małopłytkowości polekowych, diagnostykę małopłytkowości rzekomej oraz diagnostykę niedoborów glikoprotein błonowych płytek krwi (trombastenia Glanzmanna, zespół Bernarda-Souliera).

Pliki do pobrania:

Wymogi dotyczące pobierania i transportu materiału do badań wykonywanych w PILiPK IHiT.pdf

Skierowanie na badania wykonywane w Pracowni Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi.pdf

Skierowanie na diagnostykę konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenów płytek krwi oraz deklaracja świadomej zgody  na wykonanie molekularnych  badań genetycznych/cytogenetycznych.pdf

Skierowanie na diagnostykę konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenów granulocytów oraz deklaracja świadomej zgody  na wykonanie molekularnych  badań genetycznych/cytogenetycznych.pdf

Skierowanie na badanie przeciwciał anty- HLA.pdf