Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych

tel.: (22) 34-96-669
e-mail: mpelc@ihit.waw.pl

Kierownik: mgr Monika Pelc-Kłopotowska

Zespół: mgr Justyna Bednarz, mgr Hanna Łopieńska, mgr Honorata Mazowiecka

W Pracowni wykonywany jest pełen zakres diagnostyki w dziedzinie immunologii transfuzjologicznej, w tym badania konsultacyjne w laboratoriach centrów krwiodawstwa w przypadkach zaistnienia trudności w określeniu swoistości przeciwciał występujących u chorych i kobiet w ciąży. Badania prowadzone są w oparciu o wykorzystanie zasobów banku próbek krwinek o rzadkich antygenach i próbek osocza z przeciwciałami o unikalnych swoistościach (SCARF). Jednocześnie, dzięki dostępowi do międzynarodowych baz danych o dawcach o unikalnych antygenach służymy informacjami o dostępności krwi do przetoczenia. Pracownia prowadzi też badania diagnostyczne niedokrwistości autoimmunohemolitycznych. Prowadzona jest też diagnostyka serologiczna słabych odmian antygenów, szczególnie w układzie ABO i Rh, a także diagnostyka hemolitycznych odczynów poprzetoczeniowych.

Pliki do pobrania:

Zlecenie na konsultacyjne badanie immunohematologiczne.pdf

Deklaracja świadomej zgody na wykonanie badań genetycznych.pdf

Formularz zgłoszenia niepożądanej reakcji poprzetoczeniowej lub zdarzenia związanego z przetaczaniem składników krwi.pdf