Pracownia Hemostazy

Kierownik: dr n. med. Beata Baran

Zespół: dr n. med. Edyta Odnoczko, st. tech. Irena Kamińska, tech. Anna Moszczyńska, mgr Anna Cyrta, mgr Justyna Baran

Tel.: (22) 34-96-161; (22) 34-96-548; Fax: (22) 34-96-159; e-mail: prackrzep@ihit.waw.pl

Aktualna oferta i cennik badań wykonywanych w Pracowni Hemostazy dostępny jest TUTAJ

Dokumenty do pobrania dla:

I. Badań z zakresu hemostazy

  SKIEROWANIE NA BADANIA LABORATORYJNE

II. Badań genetycznych

  SKIEROWANIE NA MOLEKULARNE BADANIE GENETYCZNE Z DEKLARACJĄ ŚWIADOMEJ ZGODY NA WYKONANIE MOLEKULARNYCH BADAŃ GENETYCZNYCH

Jak zlecić wykonanie badań do Pracowni Hemostazy ZHiChM? 

 1. Informacje dla lekarzy zlecających badania z ośrodka zewnętrznego (wymagana zgoda płatnika)
a) Badania wykonywane są na podstawie czytelnie wypełnionego skierowania na badania.
b) Na skierowaniu proszę umieścić telefon kontaktowy do lekarza kierującego.
 c) W każdym przypadku należy telefonicznie umówić badania z laboratorium oraz indywidualnie dla pacjenta ustalić ilość potrzebnej krwi/osocza do badań.
d) Materiał do badań należy pobrać i dostarczyć do laboratorium zgodnie z Instrukcją pobierania krwi i transportu materiału do badań.
e)Laboratorium przyjmuje zlecenia / materiał z jednostek zewnętrznych w godzinach 8.00 - 14:00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych).
f) UWAGA! W przypadku ośrodków zewnętrznych, które nie zawarły umowy z IHiT o świadczenie usług,skierowanie należy opatrzeć zgodą na pokrycie kosztów badań, zatwierdzoną przez Dyrektora Placówki Kierującej lub Głównego Księgowego.

2. Informacje dla pacjentów indywidualnych (badania odpłatne)

a) Termin pobrania krwi na badania należy umówić telefonicznie z laboratorium (22 349-61-61).
b) Prawidłowe przygotowanie pacjenta do badań laboratoryjnych opisuje INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PACJENTA DO BADAŃ Z ZAKRESU HEMOSTAZY.
c) W dniu pobrania pacjent zgłasza się rano (7.30-10.00) do działu Obsługi Lecznictwa (budynek A; pierwsze piętro; pokój 103b) w celu pokrycia kosztów badań.
d) Na podstawie otrzymanej faktury w PUNKCIE POBRAŃ (budynek A; parter, pokój 53) od pacjenta pobierana jest krew obwodowa.
e) Wyniki badań przekazywane są do PUNKTU POBRAŃ, w którym pacjent ustala sposób ich odbioru. Uwaga: wysłanie wyników badań pocztą może wiązać się z naliczeniem dodatkowej opłaty.

Kompletne zlecenie zawiera w przypadku:

I. Badań z zakresu hemostazy

   Materiał
   Skierowanie na badania laboratoryjne 

  II. Badań genetycznych

 1.  Materiał
 2.  Skierowanie na molekularne badanie genetyczne
 3.  Deklarację Świadomej Zgody na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

UWAGA! Niekompletna lub nieodpowiednio wypełniona dokumentacja medyczna uniemożliwia przyjęcie przez laboratorium materiału do badań