Pracownia Hematologii Doświadczalnej

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński

Zespół: mgr Anna Polak

Tel. (22) 34-96-477
e-mail: pjuszczynski@ihit.waw.pl

Pracownia Hematologii Doświadczalnej, utworzona w 2011 roku, prowadzić będzie badania naukowe dotyczące patogenezy chorób rozrostowych układu krwiotwórczego i chłonnego, ze szczególnym uwzględnieniem molekularnej heterogenności chłoniaków B-komórkowych, czynników warunkujących ich wzrost oraz identyfikacji racjonalnych terapii celowanych. Głównym kierunkiem działalności Pracowni będą molekularne mechanizmy transmisji sygnału receptora B-komórkowego w komórkach nowotworowych chłoniaków rozlanych z dużych komórek B oraz identyfikacja optymalnych strategii terapeutycznych prowadzących do blokady sygnału i przerwania jego antyapoptotycznego działania. Drugim kierunkiem działania Pracowni będą molekularne mechanizmy warunkujące oporność komórek ostrych białaczek limfoblastycznych na stosowane chemioterapeutyki i celowane metody farmakologicznego uwrażliwienia blastów na konwencjonalne cytostatyki.