Pracownia Grup Krwi i Prób Zgodności

Kierownik: mgr Beata Wojciechowska

Zespół: mgr Justyna Pastuszka, mgr Ilona Wypych, st. tech. Ewa Dudnikow, mgr Anna Wilk (zastępstwo), mgr Joanna Piwońska

tel. (22) 34-96-100 w. 383
e-mail: bwojciechowska@ihit.waw.pl

Pracownia wykonuje wszystkie badania przedtransfuzyjne, w tym oznaczanie grupy krwi, próby zgodności, dobieranie krwi dla biorców z alloprzeciwciałami lub/i autoprzeciwciałami, a także badania ukierunkowane na wykrywanie i identyfikację przeciwciał odpornościowych oraz oznaczanie fenotypu erytrocytów.