Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu

Kierownik: dr n. przyr. Katarzyna Guz

Zespół: dr n. przyr. Agnieszka Orzińska, mgr Justyna Smolarczyk-Wodzyńska((urlop wychowawczy), mgr Pamela Bartoszewicz , mgr Magdalena Krzemienowska, mgr Anna Kiszło , mgr Joanna Skulimowska, mgr Justyna Duda (zastępstwo),  Sylwia Purchla-Szepioła (urlop macierzyński)

tel. (22) 34-96-630
e-mail: kguz@ihit.waw.pl

W Pracowni prowadzone są unikatowe w skali kraju wysokospecjalistyczne badania genotypowania antygenów komórek krwi oraz badania chimeryzmu poprzeszczepowego. Badania genotypowania antygenów komórek krwi dotyczą antygenów krwinek płytkowych, krwinek czerwonych i granulocytów i prowadzone są w ramach diagnostyki konfliktów matczyno-płodowych oraz analiz auto- i alloimmunizacji u chorych. W badaniach genetycznych antygenów krwinek czerwonych na szczególne podkreślenie zasługuje wprowadzona do praktyki nieinwazyjna prenatalna diagnostyka molekularna antygenów RhD, c, E i K płodu, wykrywanych w wolno krążącym w osoczu kobiety ciężarnej płodowym DNA.
W marcu 2014 roku wprowadzono także badania genetyczne w kierunku alfa - i beta-talasemii oraz wariantów hemoglobin. Została również uruchomiona strona internetowa talasemie.pl, do odwiedzenia której gorąco zachęcamy.

Dokumenty do pobrania:


formularz zlecenia na badania molekularne w kierunku talasemii i hemoglobinopatii

deklaracja zgody na wykonanie badania molekularnego

Skierowanie na diagnostykę konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenów płytek krwi oraz deklaracja świadomej zgody  na wykonanie molekularnych  badań genetycznych/cytogenetycznych.pdf

Skierowanie na diagnostykę konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenów granulocytów oraz deklaracja świadomej zgody  na wykonanie molekularnych  badań genetycznych/cytogenetycznych.pdf