Pracownia Choroby von Willebranda

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ksenia Bykowska
(e-mail: kbykowska@ihit.waw.pl)

Zespół: mgr Joanna Kierzkowska (jkierzkowska@ihit.waw.pl)

Pracownia  Choroby Von Willebranda znajduje się na I piętrze Instytutu w pokojach 113-114
Tel.: (22) 34 96 534;  (22) 34 96 160; Fax: (22) 34 96 159

Aktualna oferta i cennik badań wykonywanych w Pracowni Choroby von Willebranda dostępny jest TUTAJ

Dokumenty do pobrania:

  1.  SKIEROWANIE NA BADANIA LABORATORYJNE Z ZAKRESU HEMOSTAZY
  2. INSTRUKCJA POBIERANIA KRWI I TRANSPORTU MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH UKLADU HEMOSTAZY
  3. INSTRUKCJA POBIERANIA I TRANSPORTU MATERIAŁU DO BADAŃ GENETYCZNYCH
  4. DEKLARACJA ŚWIADOMEJ ZGODY NA WYKONANIE MOLEKULARNYCH BADAŃ GENETYCZNYCH/CYTOGENETYCZNYCH
  5. ZLECENIE MOLEKULARNEGO BADANIA GENETYCZNEGO/CYTOGENETYCZNEGO
  6. OŚWIADCZENIE / ZGODA PACJENTA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA PRZESŁANIE WYNIKÓW FAXEM / POCZTĄ


Jak zlecić wykonanie badań do Pracowni Choroby von Willebranda ZHiChM?
 

1. Informacje dla lekarzy zlecających badania z ośrodka zewnętrznego (wymagana zgoda płatnika)
a) Badania wykonywane są na podstawie czytelnie wypełnionego SKIEROWANIA  (do pobrania)
b) Na skierowaniu proszę umieścić telefon kontaktowy do lekarza kierującego
c) W przypadku badań genetycznych konieczne jest załączenie  do skierowania  DEKLARACJI ŚWIADOMEJ ZGODY NA WYKONANIE BADAŃ GENETYCZNYCH (do pobrania).
d) W każdym przypadku należy telefonicznie umówić badania z laboratorium (22) 34-96-161; (22) 34- 96-534.
e) Materiał do badań należy pobrać i dostarczyć do laboratorium zgodnie z  odpowiednią instrukcją: POBIERANIA KRWI I TRANSPOTRU MATERIAŁU DO BADAŃ  UKŁADU HEMOSTAZY  lub  POBIERANIA KRWI I TRANSPOTRU MATERIAŁU DO BADAŃ  GENETYCZNYCH (do pobrania).
f) Laboratorium przyjmuje zlecenia / materiał z jednostek zewnętrznych w godzinach 8.00 - 14:00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych).
g) Przesłanie badań pocztą lub faxem wymaga zgody pacjenta opiekuna prawnego. Formularz: OŚWIADCZENIE / ZGODA PACJENTA/OPIEKUNA PRANWEGO NA PRZESŁANIE WYNIKÓW FAXEM / POCZTĄ
UWAGA! W przypadku ośrodków zewnętrznych, które nie zawarły umowy z IHiT o świadczenie usług, skierowanie należy opatrzeć zgodą na pokrycie kosztów badań, zatwierdzoną przez Dyrektora Placówki Kierującej lub Głównego Księgowego.

2. Informacje dla pacjentów indywidualnych (badania odpłatne)
a) Termin pobrania krwi na badania należy umówić telefonicznie z laboratorium (22) 34-96-161
b) Prawidłowe przygotowanie pacjenta do badań laboratoryjnych opisują:   INSTRUKCJA  POBIERANIA KRWI I TRANSPOTRU MATERIAŁU DO BADAŃ  WYKONYWANYCH W PRACOWNI CHOROBY VON WILLEBRANDA (do pobrania).
c) W dniu pobrania krwi pacjent zgłasza się rano (7.30-10.00) do Działu Obsługi Lecznictwa (bud.A; I piętro pok.103b) w celu opłacenia kosztów badań
d) Następnie na podstawie otrzymanej  w Dziale Obsługi Lecznictwa faktury,  w  Punkcie Pobrań (bud.A; parter, pok.53) pobierana jest od pacjenta krew obwodowa.
e) W Punkcie Pobrań   pacjent ustala sposób odbioru wyników. Wyniki mogą być odebrane osobiście w Punkcie Pobrań  lub przesłane pocztą
f) W przypadku badań genetycznych konieczne jest wypełnienie i podpisanie przez pacjenta   DEKLARACJI   ŚWIADOMEJ ZGODY  NA WYKONANIE BADAŃ GENETYCZNYCH  (do pobrania)
g) Przesłanie badań pocztą lub faxem wymaga zgody pacjenta opiekuna prawnego. Formularz: OŚWIADCZENIE / ZGODA PACJENTA/OPIEKUNA PRANWEGO NA PRZESŁANIE WYNIKÓW FAXEM / POCZTĄ

UWAGA! Niekompletna lub nieodpowiednio wypełniona dokumentacja medyczna uniemożliwia przyjęcie przez laboratorium materiału do badań.