Pracownia Badań Weryfikacyjnych

Kierownik: mgr Ewa Sulkowska
e-mail:esulkowska@ihit.waw.pl

Zespół: mgr Justyna Śledź, mgr Ewa Noceń, mgr Renata Marczak

Tel. 22 34-96-662  Fax 22 34-96-603

Badania molekularne: DNA HBV, RNA HCV, RNA HIV, DNA Parvowirusa B19.

Badania serologiczne: WB HCV ,WB HIV, WB Syphilis, Test kiłowy TPHA, WB HTLV I/II

Materiały do pobrania przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK):

Tabele sprawozdawczości z założeniami

 

Wzór 10.1: Skierowanie na badanie weryfikacyjne w IHiT.doc

Wzór 10.1: Skierowanie na badanie weryfikacyjne w IHiT.pdf

 

Wzór nr 10.2. Protokół transportu próbek do IHiT.doc

Wzór nr 10.2. Protokół transportu próbek do IHiT.pdf

 

Wzór 10.3. Wezwanie do odbioru wyniku.doc

Wzór 10.3. Wezwanie do odbioru wyniku.pdf

 

Wzór 10.4. Wezwanie na ponowne badanie.doc

Wzór 10.4. Wezwanie na ponowne badanie.pdf

 

Ankieta 10.1. Informacje dotyczące donacji dodatniej RNA HCV lub/ i anty–HCV.doc

Ankieta 10.1. Informacje dotyczące donacji dodatniej RNA HCV lub/ i anty–HCV.pdf

 

Ankieta 10.2. Informacje dotyczące donacji dodatniej DNA HBV lub/i HBsAg.doc

Ankieta 10.2. Informacje dotyczące donacji dodatniej DNA HBV lub/i HBsAg.pdf

 

Ankieta 10.3 Informacje dotyczące donacji dodatniej RNA HIV lub/i anty–HIV lub TP dodatniej.doc

Ankieta 10.3 Informacje dotyczące donacji dodatniej RNA HIV lub/i anty–HIV lub TP dodatniej.pdf

 

Ankieta 10.4. Ankieta służąca do analizy potencjalnych źródeł zakażenia u dawców niedawno zakażonych HCV, HBV i HIV (dawcy wielokrotni oraz zakażeni w tzw. „okienku serologicznym’) opracowana przez Zakład Wirusologii IHiT i Zakład Epidemiologii PZH-NIZP na podstawie Orton SL. i wsp. Transfusion 2004.doc

Ankieta 10.4. Ankieta służąca do analizy potencjalnych źródeł zakażenia u dawców niedawno zakażonych HCV, HBV i HIV (dawcy wielokrotni oraz zakażeni w tzw. „okienku serologicznym’) opracowana przez Zakład Wirusologii IHiT i Zakład Epidemiologii PZH-NIZP na podstawie Orton SL. i wsp. Transfusion 2004.pdf

WARTOŚCI REFERENCYJNE I METODYKA BADAŃ
(badania wykonywane tylko dla Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa)

 

Oznaczenie

 Metoda

 Analizator

 Materiał

 Wartości

 Referencyjne

 Badanie  jakościowe RNA HCV+ RNA HIV+ DNA HBV 

 

 TMA 

 Procleix Panther System

Osocze,

surowica

 Wynik ujemny

 Badanie jakościowe DNA HBV

 

 Real-time PCR

 LightCycler 480

Osocze

 Wynik ujemny

 Badanie jakościowe RNA HCV

 

 Real-time PCR

LightCycler 480

Osocze

 Wynik ujemny

 Badanie jakościowe RNA HIV

 

 Real-time PCR

 LightCycler 480

Osocze

 Wynik ujemny

 Badanie ilościowe DNA Parvowirusa B19

 

 Real-time PCR

 LightCycler 480

Osocze,

surowica

 Wynik ujemny

 Badanie WB w kierunku kiły

 

 Western Blot

 DYNABLOT

Surowica,

osocze

 Wynik ujemny

 Test kiłowy TPHA

 

 Hemaglutynacja

 

Surowica,

osocze

 Wynik ujemny

 Badanie WB w kierunku HCV

 

 Western Blot

 DYNABLOT

Surowica,

osocze

 Wynik ujemny

 Badanie WB w kierunku HTLV I/II

 

 Western Blot

 DYNABLOT

Surowica,

osocze

 Wynik ujemny

 Badanie WB w kierunku HIV

 

 Western Blot

 DYNABLOT

Surowica,

osocze

 Wynik ujemny

 

Minimalne ilości materiału wymagane do wykonania badań:

a)      Badanie jakościowe RNA HCV+ RNA HIV+ DNA HBV  - 2 ml materiału (probówka ok. 5 ml),
b)     Badanie jakościowe DNA HBV, RNA HCV, RNA HIV – 2 ml materiału ( probówka ok. 5 ml),
c)      Badanie ilościowe DNA Parvowirusa B19 – 2 ml materiału ( probówka ok. 5 ml)
d)     Badania serologicznre typu WB (HIV, HCV, T. pallidum, HTLV) – 2 ml materiału ( probówka ok. 5 ml)
e)      Test kiłowy TPHA - 2 ml materiału ( probówka ok. 5 ml)


Materiały do pobrania:

ZLECENIE BADANIA LABORATORYJNEGO DO PRACOWNI BADAŃ WERYFIKACYJNYCH (pdf)