Pracownia Analityki Medycznej

Kierownik:
Zespół: dr n. med. Barbara Kruk (diagnosta laboratoryjny), mgr Danuta Gwóźdź (diagnosta laboratoryjny), mgr Anna Kaczyńska (diagnosta laboratoryjny), Halina Wicher (st. technik analityki medycznej).
Tel. (22) 34-96-162
e-mail: pak@ihit.waw.pl 

Pracownia Analityki Medycznej wykonuje diagnostykę chorych z chorobami układu krwiotwórczego oraz chłonnego na podstawie wytycznych krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i grup roboczych oraz Światowej Organizacji Zdrowia. Pracownia wykonuje rozmazy krwi i szpiku barwionych metodą May Grünwalda – Giemsy. Wykonywane są barwienia cytochemiczne umożliwiające diagnostykę chorób układu krwiotwórczego oraz badanie syderoblastów. Pracowni wykonuje również ocenę płytek krwi w leukogramie.
W pracowni wykonuje się badanie białka monoklonalnego metodą immunofiksacji, w tym rzadkich postaci klasy IgE oraz IgD, oznaczanie stężeń wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulin typu kappa i lambda metodą ilościową.
Pracownia uczestniczy w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości w Medycynie Laboratoryjnej (Labquality) oraz w programie międzylaboratoryjnych badań porównawczych (EQA-hem). Pracownia prowadzi również szkolenie lekarzy w trakcie kursów specjalizacyjnych.

W celu wykonania badań niezbędne jest dostarczenie skierowania na badania do Pracowni Analityki Medycznej (załącznik 1). Materiał przyjmowany jest do pracowni w godzinach 730 -1430 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Preparaty krwi lub szpiku dostarczane do laboratorium powinny być niebarwione. W przypadku ośrodków zewnętrznych, które nie zawarły umowy z IHiT o świadczenie usług, skierowanie powinno zawierać zgodę na pokrycie kosztów badań, zatwierdzoną przez Dyrektora Placówki Kierującej lub Głównego Księgowego. Sprawozdanie z wykonanych badań wydawane jest osobiście lub drogą listowną.
W Pracowni wykonywane są następujące badania z zakresu diagnostyki hematologicznej:
- cytomorfologiczna ocena rozmazów krwi obwodowej i szpiku;
- ocena aktywności fosfatazy zasadowej (alkalicznej) granulocytów krwi obwodowej (FAG);
- ocena aktywności fosfatazy kwaśnej opornej na winian (TRAP);
- wykrywanie syderoblastów /syderoblastów pierścieniowatych w preparatach szpiku;
- wykrywanie białka monoklonalnego w surowicy ;
- wykrywanie białka Bence Jonesa w moczu;
- oznaczanie stężenia beta2 – makroglobuliny.

The Laboratory of Medical Analytics performs diagnostics of patients with diseases of the hematopoietic and lymphatic systems. The Laboratory performs the following tests in the field of hematological diagnostics:
- cytomorphological evaluation of peripheral blood and bone marrow smears;
- assessment of alkaline phosphatase (alkaline) activity of peripheral blood granulocytes (FAG);
- assessment of tartrate-resistant acidic phosphatase activity (TRAP);
- detection of sideroblasts in bone marrow preparations;
- detection of monoclonal protein in serum;
- detection of Bence Jones protein in urine;
- determination of beta2 - macroroglobulin concentration.
 

Do pobrania: Wzór skierowania do Pracowni Analityki Medycznej