Postępowanie o nadanie tytułu profesora

POSTĘPOWANIE O NADANIE TYTUŁU PROFESORA NAUK MEDYCZNYCH
DR HAB. N. MED. JOANNIE GÓRZE-TYBOR

Wszczęcie postępowania Rady Naukowej IHiT w sprawie nadania dr hab. n. med. Joannie Górze-Tybor tytułu profesora nauk medycznych: 11 marca 2019 r.
 
Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów pięciu recenzentów spośród osób zaproponowanych przez Radę Naukową IHiT: ............... 2019 r.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Joannie Górze-Tybor

POSTĘPOWANIE O NADANIE TYTUŁU PROFESORA NAUK MEDYCZNYCH DR HAB. N. MED. PRZEMYSŁAWOWI JUSZCZYŃSKIEMU

Wszczęcie postępowania Rady Naukowej IHiT w sprawie nadania dr hab. n. med. Przemysławowi Juszczyńskiemu tytułu profesora nauk medycznych: 14 marca 2016 r.

 

Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów pięciu recenzentów spośród osób zaproponowanych przez Radę Naukową IHiT:

16 maja 2016 r.

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Przemysławowi Juszczyńskiemu

 

 

POSTĘPOWANIE O NADANIE TYTUŁU PROFESORA NAUK MEDYCZNYCH DR HAB. N. MED. KRZYSZTOFOWI JAMROZIAKOWI


Wszczęcie postępowania Rady Naukowej IHiT w sprawie nadania dr hab. n. med. Krzysztofowi Jamroziakowi tytułu profesora nauk medycznych: 

26 września 2016 r.

 

Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów pięciu recenzentów spośród osób zaproponowanych przez Radę Naukową IHiT: 

14 listopada 2016 r.


Uchwała Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Krzysztofowi Jamroziakowi