Postępowania habilitacyjne

 

 

POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE DR BARBARY NASIŁOWSKIEJ-ADAMSKIEJ

Data wszczęcia postępowania habilitacyjnego: 5 marca 2018 r.

Tytuł osiągnięcia naukowego: „Znaczenie mutacji FLT3-ITD oraz genów oporności lekowej u chorych na ostre białaczki szpikowe z uwzględnieniem wpływu mutacji FLT3-ITD na wyniki transplantacji allogenicznych macierzystych komórek krwiotwórczych”

Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Skład komisji habilitacyjnej:
Przewodniczący komisji - Prof. dr hab. n. med.  Jan Styczyński
Sekretarz komisji - Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Recenzent - Prof. dr hab. n. med. Walentyna Balwierz
Recenzent - Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak
Recenzent - Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska
Członek komisji - Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński
Członek komisji - Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

Wniosek kandydata o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat 

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

16.02.2018 r. - Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr B. Nasiłowskiej-Adamskiej przez Radę Naukową Instytutu Hematologii i Transfuzjologii;

5.03.2018 r. - Uchwała Rady Naukowej IHiT (NR 30/IX/2018) w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr B. Nasiłowskiej-Adamskiej;

5.03.2018 r. - Uchwała Rady Naukowej IHiT (NR 31/IX/2018) w sprawie wyznaczenia: sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta;

 

16.04.2018 r. - Informacja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów o powołaniu Komisji Habilitacyjnej

 

27.04.2018r. - Wysłanie dokumentacji wniosku do członków Komisji Habilitacyjnej

 

19.09.2018r. - Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej (w trybie wideokonferencji)

 

Uchwała Komisji Habilitacyjnej

 

17.12.2018r. - Przedstawienie Radzie Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii uchwały Komisji Habilitacyjnej zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr B. Nasiłowskiej-Adamskiej

 

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr B. Nasiłowskiej-Adamskiej

  

 

POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE DR ILONY BOLESŁAWY SEFERYŃSKIEJ

Data wszczęcia postępowania habilitacyjnego: 5 maja 2016 r.

Tytuł osiągnięcia naukowego: „Zachorowania na ostre białaczki szpikowe i limfoblastyczne u dorosłych w Polsce w latach 2004-2010”

Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna
Specjalność: hematologia

Skład komisji habilitacyjnej:
przewodniczący komisji: prof. Anna Korycka-Wołowiec
sekretarz komisji - prof. nadzw. Krzysztof Jamroziak 
recenzent - prof. Jan Zejda
recenzent - prof. Andrzej Deptała
recenzent - prof. Jerzy Hołowiecki
członek komisji - prof. Anna Dmoszyńska
członek komisji - prof. nadzw. Jacek Nowak

Wniosek kandydata o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

11.05.2016 r. - Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr I. Seferyńskiej przez Radę Naukową Instytutu Hematologii i Transfuzjologii;

27.06.2016 r. - Uchwała Rady Naukowej IHiT (NR 50/2016/VIII) w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego;

27.06.2016 r. - Uchwała Rady Naukowej IHiT (NR 51/2016/VIII) w sprawie wyznaczenia: sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta;

 

12.09.2016 r. - Informacja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów o powołaniu Komisji Habilitacyjnej

 

28.09.2016 r. - Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów

 

19.12.2016 r. - Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej (w trybie wideokonferencji)

 

Uchwała Komisji Habilitacyjnej

 

5.01.2017 r. - Przedstawienie Radzie Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii uchwały Komisji Habilitacyjnej zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr n. med. Ilonie Seferyńskiej

 

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr n. med. Ilonie Seferyńskiej