Poradnia dla Chorych na Wrodzone Niedokrwistości

Adres:      ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Tel.: (22) 34-96-129, (22) 34-96-131, (22) 34-96-132, (22) 34-96-297, (22) 34-96-609, (22) 34-96-653
Fax.           (22) 34 96 459

Kierownik: dr n. med. Ewa Mendek - Czajkowska

Do podstawowych zadań Poradni należy:

  1. analiza dokumentacji dostarczonej z innych ośrodków przed kwalifikacją chorych do dalszej diagnostyki w Poradni Wrodzonych  Niedokrwistości Hemolitycznych
  2. terminowa i profesjonalna opieka medyczna chorych zgłaszających się do Poradni Wrodzonych Niedokrwistości Hemolitycznych
  3. omawianie trudnych przypadków diagnostycznych oraz podejmowanie decyzji o dalszym postępowaniu diagnostycznym we współpracy z Zakładem Biochemii IHiT
  4. podejmowanie decyzji o potrzebie dodatkowych konsultacji i badań, wykonywanych poza Instytutem Hematologii, za zgodą Dyrektora IHiT
  5. nadzór nad tworzeniem bazy danych chorych na niedokrwistości hemolityczne oraz członków ich rodzin

UWAGA!
24 grudnia 2018r. Przychodnia jest nieczynna na podstawie decyzji Dyrektora IHIT z dnia 8.11.2017r.
W dniu 24.12.2018r. rejestracje, poradnie i punkty pobrań krwi na ul. Chocimskiej 5 i ul. Gandhi 14  będą nieczynne.