Poradnia Chorób Krwi

Adres:        ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa
Tel.: (22) 34-96-129, (22) 34-96-131, (22) 34-96-132, (22) 34-96-297, (22) 34-96-609, (22) 34-96-653
Fax.             (22) 34 96 619

e-mail:       przychodnia@ihit.waw.pl

Kierownik: dr n. med. Elżbieta Mądro

Wymagane dokumenty: 

1) skierowanie od lekarza posiadającego umowę z NFZ
2) dowód osobisty
3) Pacjentów zgłaszających sie na wizytę w Poradni po raz pierwszy prosimy o zabranie ze sobą aktualnego dodowdu ubezpieczenia /druk RMUA z ostatniego miesiąca, legitymacja ubezpieczeniowa z potwierdzeniem aktualnego zatrudnienia (potwierdzenie ważne 30 dni), legitymacja rencisty, legitymacja emeryta/  
4) wyniki badań:
- aktualna morfologia krwi + rozmaz + płytki krwi + OB. (badanie ważne 2 tyg.)
- w zalezności od rodzaju porady mogą być potrzebne wyniki innych badań dodatkowych. Informacje na ten temat pacjent powinien uzyskać od lekarza kierującego lub pracownika Rejestracji Poradni
5) karty informacyjne z pobytów szpitalnych i wniki wcześniejszych badań (zwłaszcza morfologii krwi)

Lekarze:

lek. med. Tomasz Russjan
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 8:00 - 15:00
środa - 10:30 - 18:00
   
lek. med. Agnieszka Łuczak
poniedziałek, wtorek - 8:00 - 15:00
środa - 8:00 - 11:00

Gabinet zabiegowy:
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8:00 - 14:00

UWAGA!
24 grudnia 2018r. Poradnia jest nieczynna na podstawie decyzji Dyrektora IHIT z dnia 8.11.2017r.
W dniu 24.12.2018r. rejestracje, poradnie i punkty pobrań krwi na ul. Chocimskiej 5 i ul. Gandhi 14  będą nieczynne.