Poradnia Zaburzeń Krzepnięcia

Adres:      ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Tel.: (22) 34-96-129, (22) 34-96-131, (22) 34-96-132, (22) 34-96-297, (22) 34-96-609, (22) 34-96-653
Fax.          (22) 34 96 459 

e-mail:       przychodnia@ihit.waw.pl

Kierownik: lek. med. Ewa Stefańska - Windyga

Poradnia Zaburzeń Hemostazy zajmuje się kompleksową diagnostyką układu krzepnięcia osób dorosłych (powyżej 18 roku życia) z województwa mazowieckiego oraz z innych województw, kierowanych na konsultację przez lekarzy odpowiedniego regionu. Jest ośrodkiem referencyjnym korzystającym z profesjonalnego laboratorium Zakładu Hemostazy, które umożliwia pełną diagnostykę skaz krwotocznych.  Poradnia obejmuje stałą specjalistyczną, ambulatoryjną opieką chorych na wrodzone skazy krwotoczne z województwa mazowieckiego, a także pełni rolę ośrodka konsultującego przypadki skaz krwotocznych z terenu całego kraju. W Poradni prowadzona jest również kompleksowa diagnostyka wrodzonej i nabytej trombofilii. Chorzy doznający żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej na tle trombofilii z województwa mazowieckiego, jak również z innych województw (ze skierowaniem lekarza odpowiedniego regionu), objęci są wtórną profilaktyką przeciwzakrzepową w warunkach ambulatoryjnych.

Działalność Poradni pozostaje w ścisłym związku z Kliniką Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych. Pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia z terenu całego kraju są konsultowani w Poradni, a w przypadku trudności diagnostycznych bądź terapeutycznych są hospitalizowani w Klinice Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w celu specjalistycznego leczenia.

W Gabinecie zabiegowym wykonywane są: przetaczanie płynów, podawanie czynników krzepnięcia i innych leków dożylnych, oraz zlecone pobrania krwi do badań ogólnych i specjalistycznych.

W ramach Poradni znajduje się gabinet stomatologiczny, w którym pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia mają wykonywane zabiegi z zakresu chirurgii szczękowej i stomatologii zachowawczej (w podstawowym zakresie). Konsultant ortopeda udziela porad chorym z cechami artropatii hemofilowej, kwalifikuje do zabiegów ortopedycznych oraz wykonuje drobne zabiegi inwazyjne.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAPOTRZEBOWANIA NA KONCENTRAT CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA DO ODBIORU Z RCKiK SĄ WYDAWANE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UMAWIANIA WIZYTY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00-9.00 w GABINECIE LEKARSKIM PORADNI

UWAGA!
24 grudnia 2018r. Przychodnia jest nieczynna na podstawie decyzji Dyrektora IHIT z dnia 8.11.2017r.
W dniu 24.12.2018r. rejestracje, poradnie i punkty pobrań krwi na ul. Chocimskiej 5 i ul. Gandhi 14  będą nieczynne.