Podstawa prawna działania Instytutu

Instytutu Hematologii rozpoczął działalność na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1951 (Dz. U. z 1951 r. Nr 35, poz. 268). Statut Instytutu uchwalony został przez jego Radę Naukową w dniu 14 czerwca 1991 roku i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 28 lutego 1992 roku. W 1992 roku Instytut zmienił nazwę na Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Zarządzeniem Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 24 kwietnia 1971 r. Instytut otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych (M. P. z 1971 r. Nr 27 poz. 174), a zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 31 lipca 1975 r. (M. P. z 1975 r. nr 24, poz. 154) - uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii działa w szczególności w oparciu o: