Plan posiedzeń naukowych

W ramach spotkań kliniczno-naukowych odbywających się w Instytucie w poniedziałki o godz. 1030, prowadzone są dyskusje na temat trudnych przypadków klinicznych oraz kwalifikacje pacjentów do przeszczepienia komórek krwiotwórczych.

Ponadto prezentowane są prace zgłoszone na konferencje, referaty wygłoszone na kursach, prace przeglądowe, kazuistyczne, informacje o nowych lekach oraz krótkie sprawozdania z ciekawych prac ukazujących się w piśmiennictwie światowym.