PBN / Polska Bibliografia Naukowa

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) – bibliograficzna baza danych o dorobku publikacyjnym polskich jednostek naukowych i afiliowanych w nich naukowców. Stanowi ona część Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on portalu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Korzystanie z bazy jest możliwe poprzez aplikację klasyczną PBN  lub nową aplikację PBN z modułem analitycznym. Dostęp do bazy nie wymaga logowania. 

Do PBN wprowadzone zostały wszystkie publikacje pracowników IHiT począwszy od 2013. Bibliografia aktualizowana jest na bieżąco.