Ośrodek Dawców Szpiku

Kierownik: lek. Monika Grzegorek
Zespół: mgr Aleksandra Czajkowska /mgr inż. Aleksandra Drapała, mgr Aneta Górecka

Tel. (22) 34-96-375
e-mail: ods@ihit.waw.pl

Ośrodek Dawców Szpiku (ODS) prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie promocji dawstwa komórek krwiotwórczych od osób niespokrewnionych. ODS rekrutuje w siedzibie Instytutu oraz podczas ekip wyjazdowych pełnoletnich kandydatów na dawców komórek krwiotwórczych i wykonuje badania HLA w ramach zmienionego Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (NPRMT) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (92-213 Łódź, ul. Pomorska 251). Prowadzi również Rejestr Dawców ODS IHiT, zasilając danymi wymaganymi ustawą Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej (CRNPDSiKP) i ściśle współpracuje z Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnym „Poltransplant”. ODS przyjmuje także do realizacji zlecenia z Poltransplantu m. in. badania uzupełniające – dotypowanie, typowanie potwierdzające. Personel ODS koordynuje ostateczną kwalifikację dawcy do oddania komórek krwiotwórczych oraz opiekę nad dawcą po ich pobraniu.

Dokumenty do pobrania, rejestracja