Opieka psychologiczna

mgr Małgorzata Piątek
tel. 22 34-96-321
e-mail: mpiatek@ihit.waw.pl

Instytut Hematologii i Transfuzjologii zapewnia opiekę psychologa, który pomaga Pacjentom rozwiązywać problemy, radzić sobie z lękami i stresem związanymi z chorobą i jej konsekwencjami, pracuje także z bliskimi chorego. Jeśli jest taka potrzeba, pomaga przy znalezieniu ośrodka opieki społecznej.

Psycholog pracuje w trybie obchodu, w trakcie którego odwiedza wszystkich Pacjentów w salach i inicjuje rozmowy. Potrzebę rozmowy z psychologiem można także zgłosić do lekarza prowadzącego.