Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Adres:       ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Tel.            (22) 34-96-474, (22) 34-96-409
Fax.           (22) 34-96-462
e-mail:       egorecka@ihit.waw.pl

Kierownik:     dr n. med. Krzysztof Przybylski
Lekarze:  Alina Ostas. Katarzyna Dudzińska, Krzysztof Rusiniak, Krzysztof Juszko, Adam Grabowski, Katarzyna Krysztopik, Monika Pytlewska, Anna Walencik, Małgorzata Zimoch, Katarzyna Tym-Trzeciak, Krzysztof Kwiatek, Karol Panek
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Barbara Wójcik
Pielęgniarka koordynująca anestezjologii: mgr Bożena Czapla
Sekretariat: Eliza Górecka

Oddział prowadzi opiekę anestezjologiczną nad chorymi leczonymi chirurgicznie oraz diagnostykę i leczenie wszystkich chorych Instytutu znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub wymagających monitorowania i podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych. Sprawuje także stały dyżur reanimacyjny i konsultacyjny w Instytucie. W Oddziale wykonywane są znieczulenia u chorych poddawanych zabiegom operacyjnym, w tym znieczulenia u chorych z zaburzeniami krzepnięcia krwi do rozległych zabiegów operacyjnych i znieczulenie chorych wysokiego ryzyka do skomplikowanych zabiegów w chirurgii naczyniowej. Sprawowana jest również opieka pooperacyjna nad chorymi bezpośrednio po zabiegach. Oddział zajmuje się także zapewnieniem dostępów dożylnych dla chorych poddawanych chemioterapii, przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych i innym procedurom wymagającym założenia specjalistycznych kaniul dożylnych. W oddziale istnieją warunki do prowadzenia terapii nerkozastępczej i plazmaferez oraz możliwości stymulacji zewnętrznej i endokawitarnej serca. Oddział zajmuje się również leczeniem bólu, zwłaszcza towarzyszącego chorobom nowotworowym.
W skład Oddziału wchodzą Oddział Anestezjologii i Oddział Intensywnej Terapii.

W skład Oddziału wchodzą Oddział Anestezjologii i Oddział Intensywnej Terapii.