Jesteś tutaj: Strona główna > O Instytucie

O Instytucie

Utworzony w 1951 roku Instytut Hematologii i Transfuzjologii, z siedzibą na warszawskim Ursynowie przy ul. I.Gandhi 14, jest głównym w kraju ośrodkiem naukowym w zakresie swoich dyscyplin tytułowych oraz referencyjnym ośrodkiem kliniczno-diagnostycznym. Instytut prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą, naukową, organizacyjną oraz dydaktyczną poprzez różne formy kształcenia naukowego, specjalistycznego i ustawicznego. W zakresie swoich dziedzin Instytut jest organem doradczym, a w niektórych sprawach również wykonawczym Ministerstwa Zdrowia.