Misja i wartości

Misją Instytutu Hematologii i Transfuzjologii jest udzielanie wysokospecjalizowanych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dla postępu nauki w zakresie hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych przy zachowaniu dbałości o przyjazne i bezpieczne warunki pobytu pacjentów i pracy personelu Instytutu.

 

Perspektywiczne kierunki, obszary i cele działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na lata 2018-23