Tumor suppressor function of FOXO1 in diffuse large B-cell lymphomas: mechanisms of regulation and personalized rational targeting strategies.

Institute of Hematology and Transfusion Medicine
Przemysław Juszczyński
TEAM
ul. Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa
team[at]ihit.waw.pl

Innowacyjna gospodarka Logo polske 1w RGB Ihit UE+EFRR L-kolor

DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt realizowany w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego