Komisja Bioetyczna

Komisja Bioetyczna jest niezależną instytucją, która opiniuje i kontroluje eksperyment medyczny. Stworzono ją w celu zapewnienia właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań. W szczególności Komisja Bioetyczna sprawdza m.in.:

  • zasadność, wykonalność i plan eksperymentu medycznego,
  • dokonuje analizy przewidywanych ryzyk i korzyści,
  • poprawność protokołu z eksperymentu.

Powoływana jest i działa w oparciu o następujące akty i regulacje prawne:

Komisja Bioetyczna musi wyrazić zgodę na rozpoczęcie eksperymentu medycznego

KOMISJA BIOETYCZNA
INSTYTUTU HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

PRZEWODNICZĄCY:
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński

tel. (0-22) 34 96 wew. 177

SEKRETARZ KOMISJI: Kamila Kuśmirowicz tel. (0-22)  34 96 521

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska

Prof. dr hab. n. med. Bożena Mariańska

Prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Ilona Seferyńska 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczepanik 

Dr n. med. Bernadetta Ceglarek

Dr n. med. Longin Niemczyk

Dr n. med. Jerzy Ratajczak

Dr Ewa Butkiewicz

Mgr Kinga Bystrek

Mgr Dariusz Chulczyński

Ks. Mgr Eugeniusz Klimiński

Mgr farm. Bożena Wajdyk

 

RegulaminKomisji Bioetycznej przy Instytucie Hematologii i Transfuzjologii

Posiedzenia Komisji Bioetycznej odbywają się jeden raz w miesiącu, z wyjątkiem lipca i sierpnia. Wnioski należy składać w Dziale Nauki, III piętro pokój 303. Wnioski podlegają recenzowaniu, dlatego powinny być złożone co najmniej dwa tygodnie przed kolejnym posiedzeniem.

Kontakt do Komisji Bioetycznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii:

Tel:(0-22) 34 96 521,
e-mail:  kkusmirowicz@ihit.waw.pl  

Planowany termin najbliższego posiedzenia Komisji Bioetycznej - 19.09.2019r.

W miesiącach lipiec i sierpień posiedzenia Komisji nie odbywają się.