Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych

Adres:      ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Tel.           (22) 34-96-360
Fax.          (22) 34-96-361
e-mail:     transplantacja@ihit.waw.pl

Kierownik: dr n. med. Kazimierz Hałaburda

Zastępca: dr n. med. Agnieszka Tomaszewska
Adiunkt: dr n. med. Barbara Nasiłowska - Adamska
Asystent: dr n. med. Andrzej Szczepiński
Pielęgniarka Oddziałowa: Małgorzata Kacprzak
Sekretariat: Ilona Lesiak

Klinika prowadzi działalność leczniczą polegającą przeszczepianiu komórek krwiotwórczych u pacjentów dorosłych. Wykonujemy transplantacje własnych (autologicznych) oraz pobranych od dawcy (alogenicznych) komórek krwiotwórczych. Pacjenci poddawani tym procedurom przebywają w Klinice w komfortowych pokojach. Są one wyposażone w odpowiedni system wentylacji i filtrowania powietrza w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń wywołanych przez drobnoustroje przemieszczające się ta drogą. Klinika posiada akredytację MZ na wykonywanie transplantacji komórek krwiotwórczych. Prowadzi współpracę z ośrodkami należącymi do PALG (Polish Adult Leukaemia Group – Stowarzyszenie Polskiej Grupy d/s Leczenia Białaczek u Dorosłych) oraz jest członkiem EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation – Europejska Grupa d/s Przeszczepiania Krwi i Szpiku).  W ramach tej grupy współpracujemy z ośrodkami zagranicznymi w zakresie różnorodnych zagadnień związanych z przeszczepianiem. Klinika posiada także akredytację na prowadzenie szkoleń lekarzy podczas specjalizacji z hematologii i transplantologii klinicznej.

Zainteresowania naukowe Kliniki obejmują m.in. ocenę ryzyka nawrotu po transplantacji zależnie od czynników związanych z chorobą zasadniczą, wpływu modyfikacji genetycznych na rozwój określonych powikłań po przeszczepieniu, czy możliwości skuteczniejszego leczenia niektórych z tych powikłań.