Klinika Hematologii

Adres:   ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Tel.        (22) 34-96-334
Fax.       (22) 34-96-335
e-mail:   hemsek@ihit.waw.pl

 

Kierownik:   prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha

Zastępca Kierownika: prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

Adiunkci: dr n. med. Ewa Mendek - Czajkowska, dr n. med. Ilona Seferyńska
Lekarze: dr n. med. Bożena Budziszewska, dr n. med. Elżbieta Mądro,lek. Edyta Czarnowska, lek. Monika Chełstowska, lek. Anna Ejduk, lek. Agnieszka Kołkowska-Leśniak, lek. Kinga Kos-Zakrzewska, lek. Beata Kwaśniak, lek. Elżbieta Patkowska, lek. Joanna Sawczuk-Chabin, lek. Urszula Walczak, lek. Joanna Wasilewska, lek. Dorota Żuchowicz, lek. Ewa Zaczek, lek. Anna Paczek, lek. Małgorzata Szynal, lek. Agata Malenda, lek. Maria Kusz
Pielęgniarka Oddziałowa: Marzanna Milczarek
Sekretariat: mgr inż. Barbara Kalinowska, mgr Iwona Łasiewicz, mgr Katarzyna Zielińska, mgr Agnieszka Tomaszewska, Sylwia Kufera, Agata Jarząb 

Działalność lecznicza Kliniki obejmuje diagnostykę i leczenie oraz opiekę ambulatoryjną nad chorymi z chorobami układu krwiotwórczego i chłonnego oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie.

W skład Kliniki wchodzą cztery specjalistyczne oddziały. Oddział Diagnostyki Hematologicznej zajmuje się diagnostyką nowotworowych i nienowotworowych chorób układu krwiotwórczego i chłonnego oraz monitorowaniem skuteczności ich leczenia. Oddział Chorób Układu Krwiotwórczego i Oddział Chorób Układu Chłonnego ukierunkowane są odpowiednio na leczenie chorych na nowotwory układu mieloidalnego i chłonnego, a także zajmują się wdrażaniem nowych metod terapii w tych chorobach. Oddział Intensywnej Opieki Hematologicznej specjalizuje się w opiece nad chorymi wymagającymi stosowania intensywnej chemioterapii, w tym również terapii immunoablacyjnej w aplazji szpiku, oraz mobilizacji krwiotwórczych komórek macierzystych do przeszczepienia.

Działalność naukowa Kliniki obejmuje optymalizację metod leczniczych i diagnostycznych w nowotworowych i nienowotworowych chorobach układu krwiotwórczego i chłonnego. Badania naukowe realizowane są przede wszystkim w oparciu o projekty badawcze inicjowane przez Polską Grupę ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) i Polską Grupę Badawczą Chłoniaków (PLRG) oraz w ramach międzynarodowych badań klinicznych. Część doświadczalna badań realizowana jest w pracowniach specjalistycznych Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i w oparciu o współpracę z ośrodkami zewnętrznymi. Od 2003 roku Klinika prowadzi również Rejestr zachorowań na ostre białaczki w Polsce.

Działalność edukacyjna Kliniki obejmuje prowadzenie wykładów z hematologii w ramach kursów organizowanych przez CMKP. Pracownicy Kliniki prowadzą również wykłady na ogólnopolskich konferencjach naukowych, organizowanych w ramach Polskiej Szkoły Hematologii, corocznych konferencjach Po-ASH i czasopisma edukacyjnego „Hematologia” oraz Interaktywnych Spotkań Onkohematologicznych. W Klinice są również prowadzone indywidualne szkolenia dla lekarzy odbywających staż specjalizacyjny z zakresu hematologii i chorób wewnętrznych.

W skład Kliniki wchodzą Oddział Diagnostyki Hematologicznej, Oddział Chorób Układu Krwiotwórczego, Oddział Chorób Układu Chłonnego, Oddział Intensywnej Opieki Hematologicznej oraz Poradnia Hematologiczna.