Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej

Adres:      ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Tel.          (22) 34-96-271, (22) 34-96-470
Fax.         (22) 34-96-272
e-mail:    chirurg@ihit.waw.pl

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz

Profesor zwyczajny: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczepanik – Kierownik Pracowni Endoskopowej
 
Adiunkt: dr n. med. Konrad Pielaciński 

Lekarze Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej:

Prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus
Dr n. med. Wojciech Jaśkowiak
Dr n. med. Sławomir Huszcza
Dr n. med. Tomasz Łopatyński
Dr n. med. Andrzej Misiak
Lek. med. Wojciech Dąbrowski – Kierownik Poradni Przyklinicznej
Lek. med. Sławomir Gajda
Lek. med. Diana Iwaniuk
Lek. med. Michał Kuryłowicz

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Agnieszka Cholewa-Ziętek

Zespół Pielęgniarski Kliniki: Mgr Jolanta Swornóg (piel. koordynująca), lic. piel. Ewa Dobosz (piel. endoskopowa), Maria Kurek (piel. endoskopowa), mgr Danuta Antoniak, Hanna Dembowska, mgr Adriana Duranowska, mgr Marlena Krajewska, Renata Lewandowska, Anna Łazowa, Bożena Łysik, mgr Małgorzata Miros-Wojciewska, Aneta Pawlak, Mirosława Podniesińska, Dorota Przychodzka, Marzena Staszewska, Celina Stolarczyk, Klaudia Szymańska, Maria Trzeciecka, Joanna Tulik

Sekretariat: Agnieszka Czerzniewska, Ewa Zbiciak

Klinika zajmuje się diagnostyką, leczeniem chirurgicznym oraz opieką ambulatoryjną nad chorymi, szczególnie z towarzyszącymi chorobami układu krwiotwórczego lub chłonnego i zaburzeniami hemostazy. Ponadto prowadzi działalność naukowo-badawczą i szkolenia oraz udziela konsultacji w tym zakresie. 

Zakres działalności leczniczej obejmuje chirurgię ogólną w pełnym zakresie, szczególnie chirurgię układu pokarmowego i gruczołów dokrewnych. W Klinice leczeni są chorzy zarówno z patologiami o charakterze nowotworowym jak i schorzeniami nienowotworowymi. Wykorzystywane są w pełnym zakresie techniki klasyczne i minimalnie inwazyjne, w tym techniki endoskopowe.

Działalność naukowa Kliniki obejmuje badania nad leczeniem inwazyjnym chorych z wrodzonymi i nabytymi zaburzeniami krzepnięcia krwi, chorych z nadciśnieniem wrotnym, metabolizmem w chirurgii i bezpieczeństwem leczenia chirurgicznego. Oceniana jest skuteczność izolowanych czynników krzepnięcia krwi i ich form rekombinowanych oraz izolowanych składników komórkowych krwi w okresie okołooperacyjnym i w uzyskiwaniu miejscowej hemostazy. Klinika współpracuje z licznymi jednostkami naukowymi w kraju i za granicą.

 

 Kondolencje

tl_files/Abscipien/nekrolog prof. A. J. Meissner.JPG