Klinika Chirurgii Naczyniowej

Adres:      ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Tel.           (22) 34-96-479
Fax.          (22) 34-96-110
e-mail:      vascular@ihit.waw.pl

Kierownik:   prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Szopiński

Zastępca:     dr n. med. Jacek Michalak
Asystent: dr n. med. Adam Wiszniewski
Lekarze: dr n. med. Marcin Janas, dr n. med. Eliza Pleban, dr n. med. Maciej Stryga, lek. med. Radosław Bilski,  lek. med. Tomasz Dobrowolski, lek. med. Marcin Sitarz
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Ida Kacprzak
Sekretariat: mgr Joanna Kurzyńska

Klinika zajmuje się diagnostyką, leczeniem i opieką ambulatoryjną nad chorymi z zakresu chirurgii naczyniowej, a także udziela konsultacji w tym zakresie. Klinika prowadzi działalność naukowo-badawczą obejmującą także krajowe i międzynarodowe badania kliniczne. Zespół Kliniki prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną, współpracując z innymi placówkami badawczymi oraz ośrodkami klinicznymi w Polsce i za granicą. W ośrodku przeprowadzane są szkolenia i warsztaty dla lekarzy chirurgów naczyniowych, radiologów interwencyjnych oraz pielęgniarek zabiegowych z Polski i zagranicy. W Klinice przeprowadza się wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii naczyń, z zastosowaniem najnowocześniejszych technik wewnątrznaczyniowych. Klinika wykonuje operacje endowaskularne i hybrydowe na aorcie brzusznej i piersiowej, łączące techniki chirurgiczne z implantacją stentów i stent-graftów oraz wszczepianie stentów do układu żylnego.

Zespół Kliniki prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną, współpracując z innymi placówkami badawczymi oraz ośrodkami klinicznymi w Polsce i za granicą. W skład Kliniki wchodzą Oddział Chirurgii Naczyniowej oraz Poradnia Chirurgii Naczyniowej.

Klinika Chirurgii Naczyniowej posiada swoją stronę internetową (proszę kliknąć tutaj).