Jednostki działalności podstawowej

Jednostkami działalności podstawowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii są Kliniki i Zakłady naukowe. Działalność lecznicza prowadzona jest w pięciu klinikach: Hematologii, Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych, Transplantacji Komórek Krwiotwórczych, Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej, Chirurgii Naczyniowej. W skład tego pionu wchodzi również: Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddział Leczenia Dziennego. Zakłady naukowe to: Transfuzjologii, Diagnostyki Hematologicznej, Hemostazy i Chorób Metabolicznych, Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej, Wirusologii, Immunogenetyki oraz Radiologii Diagnostycznej i Zabiegowej.