Jak rozpoznawane są chłoniaki?

Jak rozpoznawane są chłoniaki?

 

Proces diagnozowania rozpoczyna się od wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, który skieruje Państwa na odpowiednie badania. Następnie zostaną Państwo skierowani do szpitala w celu wykonania bardziej specjalistycznych badań oraz podjęcia leczenia. W szpitalu lekarz spyta o występujące dotychczas objawy i przeprowadzi odpowiednie badania. Będziecie musieli Państwo podać informacje o wszelkich problemach zdrowotnych oraz ostatnio przebytych chorobach. W celu określenia ogólnego stanu zdrowia mogą zostać zlecone badania krwi oraz badania radiologiczne.


Biopsja

Podstawowym badaniem diagnozującym chłoniaka jest biopsja. Z zajętego nowotworem obszaru pobierany jest wycinek tkanki, który następnie badany jest w laboratorium. Ponieważ większość chłoniaków zaczyna wzrastać w węzłach chłonnych, najczęściej pobiera się wycinki  właśnie z powiększonych węzłów chłonnych. Zazwyczaj jest to niewielki zabieg umożliwiający usunięcie całego węzła chłonnego lub jego części. Zabieg można wykonać w znieczuleniu miejscowym (po uprzednim oznaczeniu obszaru) lub ogólnym.

Na wyniki biopsji czeka się zazwyczaj około 2 tygodni. Jest to spowodowane koniecznością wykonania kilku skomplikowanych badań. Czasami opóźnia to diagnozę, ale należy  dokładne sprawdzić, czy pobrany wycinek zawiera komórki nowotworowe i określić ich typ.

 

Ostatnia aktualizacja: 04.2012 r.
Następna planowana aktualizacja: 2014 r.

® Macmillan Cancer Support [2010].
Niniejsza publikacja oparta jest na informacji opublikowanej na stronie www.macmillan.org.uk przez Macmillan Cancer Support, 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ, United Kingdom. Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za dokładność niniejszego tłumaczenia, ani za kontekst, w jakim treści te się ukazują. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa, Polska.