Izba przyjęć

Adres:       ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Tel.             (22) 34-96-146, (22) 34-96-147
e-mail:       izba@ihit.waw.pl

Kierownik: lek. Tomasz Szpila        

Lekarz: dr n. med. Bernadetta Ceglarek, adiunkt        

Zespół: mgr Iwona Redel, Magdalena Janisz, Dorota Zembek, Elżbieta Mirek, Bożena Nowak, Maria Piotrowska, Stanisława Sas, Grażyna Wojciechowska, Barbara Chmielewska