Informacje ogólne

Ośrodek Dawców Szpiku prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie promocji dawstwa HSC od osób niespokrewnionych. Rekrutuje i bada nowych dawców HSC, uczestniczy w ich ostatecznej kwalifikacji, a także koordynuje opiekę zdrowotną nad dawcą po pobraniu komórek. Uczestniczy również w akcjach rekrutacyjnych potencjalnych dawców szpiku.

Ulotka promocyjna ODS (do pobrania)