Informacje dla Sponsorów

Badania kliniczne mogą być prowadzone w Instytucie wyłącznie na podstawie umowy trójstronnej, zawartej pomiędzy Sponsorem lub działającą w jego imieniu organizacją prowadzącą badania kliniczne na zlecenie, Instytutem i Badaczem, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej.