Hospitalizacja

Punkt informacyjny dla Pacjentów i odwiedzających znajduje się w holu głównym obok szatni. Na każdym piętrze,  przy windach oraz na Izbie Przyjęć znajdują się tablice z Kartą Praw Pacjenta. Informacji udziela także personel medyczny. 

Wszelkich informacji na temat stanu zdrowia Pacjenta, diagnostyki i leczenia udziela lekarz prowadzący lub Ordynator Oddziału. Na życzenie, Pacjent może otrzymać je w formie pisemnej. Informacje o stanie zdrowia mogą być udzielane tylko Pacjentowi lub osobie wskazanej przez Pacjenta w oświadczeniu.