Działalność lecznicza

Działalność lecznicza Instytutu obejmuje:

  • diagnostykę i leczenie chorób układu krwiotwórczego i chłonnego
  • diagnostykę i leczenie zaburzeń hemostazy
  • opiekę nad chorymi na porfirię
  • przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych
  • leczenie chirurgiczne, w tym również u chorych z wrodzonymi i nabytymi zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz w zakresie chirurgii naczyń.

Łącznie, Instytut dysponuje 209 łóżkami dla chorych i hospitalizuje ponad 12700 chorych w ciągu roku, w tym ok. 2700 w ramach procedur jednodniowych w Oddziale Leczenia Dziennego. Wykonujemy ponad 2500 zabiegów operacyjnych i ok. 40 przeszczepień autologicznych i allogenicznych komórek krwiotwórczych rocznie.

Klinika Hematologii, zajmuje się diagnostyką i leczeniem układu  i chłonnego, a także prowadzi intensywną chemioterapię, immunoablację oraz mobilizację krwiotwórczych komórek macierzystych. W ramach Poradni Chorób Krwi prowadzi również opiekę ambulatoryjną nad chorymi z chorobami układ krwiotwórczego.

Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych przeprowadza procedury auto- i allotransplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych od dawców rodzinnych i niespokrewnionych, także w przypadkach niepełnej zgodności w antygenach układu HLA. Otacza również opieką ambulatoryjną chorych po przeszczepieniu szpiku.

Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych prowadzi pełną diagnostykę i leczenie chorych z zaburzeniami krzepnięcia, w tym również z trombofilią wrodzoną i zespołem antyfosfolipidowym oraz prowadzi opiekę ambulatoryjną. Klinika sprawuje ponadto opiekę nad chorymi z porfirią.

Klinika Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej prowadzi leczenie chirurgiczne u chorych z wrodzonymi i nabytymi zaburzeniami krzepnięcia krwi, pełen zakres operacji w przebiegu chorób onkohematologicznych oraz operacje z zakresu chirurgii jamy brzusznej.

Klinika Chirurgii Naczyniowej zajmuje się diagnostyką, leczeniem i opieką ambulatoryjną nad chorymi z zakresu chirurgii naczyniowej, wykonuje wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii naczyń, w tym z zastosowaniem metod wewnątrznaczyniowych.