Działalność diagnostyczna

Działalność diagnostyczna Instytutu obejmuje szeroki zakres badań laboratoryjnych niezbędnych w diagnostyce chorób układu krwiotwórczego i chłonnego, układu hemostazy, chorób metabolicznych (w tym porfirii) oraz badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej, diagnostyki allo- i autoimmunizacji antygenami komórek krwi, diagnostyki konfliktu matczyno-płodowego, powikłań potransfuzyjnych, wrodzonych i nabytych anemii hemolitycznych i badań chimeryzmu. W Instytucie prowadone są również badania wirusologiczne w zakresie diagnostyki i epidemiologii wirusów ważnych ze względu bezpieczeństwa przetoczeń krwi oraz immunogenetyczne typowanie biorców i dawców do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Instytut wykonuje również szeroki zakres badań obrazowych, diagnostykę chorób naczyń i badania endoskopowe.

Badania wykonywane są w następujących jednostkach:

Ze szczegółowym wykazem badań wykonywanych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii można się zapoznać pobierając plik: wykaz badań