Dane ośrodka badawczego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Ul. Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa
KRS: 0000119139
NIP: 525-000-94-24
REGON: 000288484

Dane bankowe:

Nazwa banku: PKO S.A, Oddział w Warszawie
Nr rachunku: 16 1240 6003 1111 0000 4946 7956

 

KONTAKT

Dział Badań Klinicznych


Kierownik – Małgorzata Zawistowska-Samulczyk
Tel. 22 34-96-454, 22 34-96-207
Faks 22 34-96-335
e-mail: mzawistowskas@ihit.waw.pl

Specjalista ds. badań klinicznych - mgr Paulina Baran
tel. 22 34-96-454, 22 34-96-207
fax 22 34-96-335
e-mail: pabaran@ihit.waw.pl
 
Specjalista ds. badań klinicznych - mgr Anna Krukowska
tel. 22 34-96-454, 22 34-96-207
fax 22 34-96-335
e-mail: akrukowska@ihit.waw.pl

Specjalista ds. badań klinicznych - mgr Łukasz Waśkowicz
tel. 22 34-96-454, 22 34-96-207
fax 22 34-96-335
e-mail: lwaskowicz@ihit.waw.pl

Specjalista ds. badań klinicznych - mgr Adrian Syta
tel. 22 34-96-454, 22 34-96-207
fax 22 34-96-335
e-mail: asyta@ihit.waw.pl

Kontraktowanie

mgr Anna Krukowska
tel. 22 34-96-454, , 22 34-96-207
e-mail: akrukowska@ihit.waw.pl