Czasopisma

CZASOPISMA NAUKOWE AKTUALNIE PRENUMEROWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ

•    ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA                                                                       (print dostęp on-line: https://content.sciendo.com/view/journals/ahp/ahp-overview.xml

•    BLOOD
•    BONE MARROW TRANSPLANTATION
•    HEMATOLOGIA (print)
•    JOURNAL OF TRANSFUSION MEDICINE (print)
•    LEUKEMIA
•    THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE
•    THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 

UWAGA:
dostęp do pełnych tekstów w wielu czasopismach medycznych, w tym do tytułów przez wiele lat prenumerowanych przez bibliotekę, umożliwiają zasoby WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI (WBN) lub bezpośrednio wydawcy:
•    ACTA HAEMATOLOGICA
•    ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE
•    AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY
•    ANNALS OF HEMATOLOGY
•    ANNALS OF LABORATORY MEDICINE
•    ARCHIVUM IMMUNOLOGIAE ET THERAPIAE EXPERIMENTALIS
•    BAILLIERE’S CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM
•    BAILLIERE’S CLINICAL HAEMATOLOGY
•    BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL HAEMATOLOGY
•    BIOLOGY OF BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION
•    BLOOD CELLS, MOLECULES, AND DISEASES
•    BLOOD REVIEWS
•    BLOOD TRANSFUSION
•    BMC HEMATOLOGY
•    BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY
•    CANCER
•    CANCER MEDICINE
•    CANCER SCIENCE
•    CLINICAL AND APPLIED IMMUNOLOGY REVIEWS
•    CLINICAL IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY
•    CLINICAL IMMUNOLOGY NEWSLETTER
•    CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA AND LEUKEMIA
•    CLINICAL MEDICINE INSIGHTS: BLOOD DISORDERS
•    CRITICAL REVIEWS IN ONCOLOGY/HEMATOLOGY
•    CYTOMETRY:
o     PART A: CYTOMETRY
o     PART B: CLINICAL CYTOMETRY
•    EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY
•    EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY
•    EVIDENCE-BASED ONCOLOGY
•    EXPERIMENTAL HEMATOLOGY
•    EXPERIMENTAL HEMATOLOGY & ONCOLOGY
•    GENES, CHROMOSOMES AND CANCER
•    HAEMATOLOGICA/THE HEMATOLOGY JOURNAL
•    HAMOSTASEOLOGIE
•    HEMATOLOGICAL ONCOLOGY
•    HEMATOLOGY/ONCOLOGY AND STEM CELL THERAPY
•    IMMUNO-ANALYSE & BIOLOGIE SPECIALISEE
•    IMMUNOLOGY TODAY
•    IMMUNOPHARMACOLOGY
•    INDIAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION
•    INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER
•    ISBT SCIENCE SERIES
•    JOURNAL OF BONE ONCOLOGY
•    JOURNAL OF CLINICAL APHERESIS
•    JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY
•    JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS
•    JOURNAL OF HEMATOLOGY & ONCOLOGY
•    JOURNAL OF HEMATOPATHOLOGY
•    JOURNAL OF MICROBIOLOGY, IMMUNOLOGY AND INFECTION
•    JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS
•    LABORATORY INVESTIGATION
•    LANCET
•    LANCET ONCOLOGY
•    MOLECULAR CELL BIOLOGY RESEARCH COMMUNICATIONS
•    NATURE
•    NEOPLASIA
•    PEDIATRIC BLOOD & CANCER
•    PHARMACOLOGICAL REPORTS
•    PLOS MEDICINE
•    REPORTS OF PRACTICAL ONCOLOGY
•    RESEARCH IN IMMUNOLOGY
•    SEMINARS IN RADIATION ONCOLOGY
•    SERODIAGNOSIS AND IMMUNOTHERAPY IN INFECTIOUS DISEASE
•    SCIENCE
•    VOX SANGUINIS
•    THE JOURNAL OF PATHOLOGY
•    THERAPEUTIC APHERESIS AND DIALYSIS
•    THROMBOSIS RESEARCH
•    TRANSFUSION
•    TRANSFUSION MEDICINE
•    TRANSFUSION MEDICINE REVIEWS
•    TRANSFUSION SCIENCE
•    TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY

CZASOPISMA ZAGRANICZNE W POLSKICH BIBLIOTEKACH

•    Główna Biblioteka Lekarska  CKCzZ
Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych GBL - baza o zasięgu ogólnokrajowym. Zawiera informacje o czasopismach zgromadzonych przez uczelnie medyczne, Główną Bibliotekę Lekarską, instytuty resortu zdrowia, PAN i inne ośrodki posiadające w swoich zbiorach czasopisma biomedyczne
•      Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych Biblioteki Narodowej
Największy w Polsce zbiór informacji o zagranicznych  wydawnictwach ciągłych zgromadzonych w bibliotekach polskich. Do opisu czasopisma dołączone są kody bibliotek - nazwy bibliotek przechowujących dane wydawnictwo. Rozwinięcie kodu do pełnej nazwy instytucji z adresem następuje po kliknięciu myszką na wyróżnionym kodzie. Baza CKCZ jest aktualizowana na bieżąco. Zawiera 8 indeksów co umożliwia przeszukiwanie wg kryteriów: tytuł, siglum, instytucja sprawcza,     hasło przedmiotowe, miejsce wydania, numer ISSN,  kraj publikacji, język dokumentu.
•    Inne katalogi Biblioteki Narodowej