Zintegrowany System Zarządzania

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - certyfikacja Systemów Zarządzania

   

 

   

   

 

W czerwcu 2014 roku w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii przeprowadzony został przez firmy DAS Certification Ldt. i ISOCERT  proces ponownej certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001, 14001 i BS OHSAS 18001 w wyniku którego uzyskano na okres 3 lat Certyfikaty dla ZSZ.

 

tl_files/Zintegrowany System Zarzadzania/Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania/IHiT 9001- 2014.jpg  tl_files/Zintegrowany System Zarzadzania/Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania/IHiT BS OHSAS 18001 - 2014.jpg  tl_files/Zintegrowany System Zarzadzania/Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania/IHiT14001-2014.jpg

 

W 2011 roku w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii wdrożono  i zintegrowano z dotychczas obowiązującym Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego -System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z wymaganiami normy BS OHSAS 18001. W czerwcu 2011r. w wyniku przeprowadzonego przez firmę Quality Austria Polska auditu zewnętrznego uzyskano na okres 3 lat Certyfikaty dla zintegrowanych 3 systemów zarządzania –Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001, 14001 i BS OHSAS 18001.

 

tl_files/Marek Krawczyk/1.jpg tl_files/Marek Krawczyk/c2.jpg

tl_files/Marek Krawczyk/c3.jpg tl_files/Marek Krawczyk/c4.jpg 

 

tl_files/Marek Krawczyk/c5.jpg

tl_files/Marek Krawczyk/c6.jpg

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 i BS OHSAS 18001:2007

Udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dla postępu nauki w zakresie hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych”

 

 

Instytut  przystąpił w czerwcu 2007 roku do procesu wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2001 i 14001:2005. W maju 2008 roku przeprowadzony został przez auditorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Audit certyfikujący, w wyniku którego Instytut uzyskał pozytywną ocenę wdrożonego Systemu otrzymując certyfikat Zintegrowanego   Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2001 i 14001:2005 na okres 3 lat.

 

tl_files/Marek Krawczyk/c7.jpg tl_files/Marek Krawczyk/c8.jpg

tl_files/Marek Krawczyk/c9.jpg tl_files/Marek Krawczyk/c10.jpg

 

ISO 9001:2008 i ISO14001:2004

Udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dla postępu nauki w zakresie hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych”

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości   Monika Białas