Blok operacyjny

Adres:      ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Tel.           (22) 34-96-426

Kierownik:   lek. med. Alina Ostas

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Elżbieta Sosnowska

Blok Operacyjny obejmuje swoim zakresem organizację leczenia chirurgicznego w Instytucie. Dysponuje trzema klimatyzowanymi salami operacyjnymi wyposażonymi w specjalne filtry z laminarnym przepływem powietrza oraz salą wybudzeń, które wykorzystywane są przez Klinikę Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej oraz Klinikę Chirurgii Naczyniowej Instytutu.