Biblioteka Naukowa

Adres:       ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Tel.            (22) 34-96-486
e-mail:       biblioteka@ihit.waw.pl 

Kierownik:   mgr Ewa Uchmańska
              tel.  (22) 34-96-487
       e-mail:   euchmanska@ihit.waw.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek  800 -1500   

Regulamin Biblioteki - do pobrania

Zarzadzenie w sprawie obowiązku uzyskania elektronicznego identyfikatora naukowca - do pobrania

Zarządzenie w sprawie obowiązku przekazywania publikacji pracowników i uczestników studiów doktoranckich IHiT - do pobrania

 

Biblioteka posiada najnowszą  literaturę światową z zakresu hematologii i transfuzjologii, hemostazy, przeszczepu szpiku,  chorób autoimmunologicznych, zaburzeń krzepnięcia krwi oraz schorzeń rzadkich:   porfirii,  enzymopatii krwinki czerwonej, talasemii, niedokrwistości, konfliktów serologicznych na tle różnic antygenowych komórek krwi kobiet ciężarnych i płodów. Gromadzi literaturę dotyczącą chirurgii ogólnej, hematologicznej i naczyniowej oraz  piśmiennictwo wykraczające poza choroby krwi i transfuzjologię, zwłaszcza: genetykę, immunologię ogólną,  biochemię, biologię molekularną, biologię  i immunologię komórek krwi, glikobiologię oraz wirusologię w odniesieniu do wirusów przenoszonych przez krew.

Udostępnianie księgozbioru i zasobów elektronicznych:

  • nasze zbiory udostępniane są w czytelni, pracownikom  Instytutu także poza bibliotekę
  • czytelnia dostępna jest dla wszystkich. Posiadamy  8 stanowisk z dostępem do Internetu. Zapewniamy pomoc i szkolenia w zakresie korzystania z baz danych dostępnych w bibliotece
  • w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej sprowadzamy pracownikom Instytutu  materiały niedostępne w zbiorach biblioteki, głównie z warszawskich bibliotek naukowych, także z innych ośrodków krajowych i zagranicznych
  • artykuły z czasopism oraz fragmenty książek udostępniamy w formie skanów, plików PDF lub kserokopii
  • przygotowujemy zestawienia bibliograficzno–bibliometryczne, w tym w zakresie cytowań i punktacji indywidualnego dorobku naukowego  pracowników oraz na potrzeby sprawozdawczości Instytutu

Ogłoszenie w sprawie selekcji księgozbioru - do pobrania