Bibliografia i bibliometria

Biblioteka dokonuje wyliczeń punktacji dorobku naukowego dla pracowników Instytutu ubiegających się o stanowiska doktora  habilitowanego lub tytułu profesora.

Dokumenty do pobrania:   

Aktualne rankingi czasopism: