Jesteś tutaj: Strona główna > Archiwum
  

Archiwum

KOMUNIKAT RADY NAUKOWEJ Instytutu Hematologii i Transfuzjologii z dnia 15 lutego 2017 r.

2017-02-15


W związku z wejściem w życie ustawy z dn. 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1 lutego 2017 r, poz. 202) Rada Naukowa Instytutu Hematologii i Transfuzjologii ogłasza, że rozpoczęty na podstawie dotychczasowych przepisów konkurs na Dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii ulega zakończeniu.

Więcej

Komunikat do pacjentów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

2017-02-08

Zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.) zostanie dokonana kasacja historii chorób Kliniki Hematologii, Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kliniki Chirurgii Ogólnej w IHiT z lat: 1993  - 1995.
Wszyscy zainteresowani, którzy chcą odebrać oryginały historii chorób proszeni są o złożenie pisemnego wniosku w  Kancelarii IHiT (w godz. 8 -15) w terminie do końca marca 2017 roku.

Więcej

Sukces Instytutu w konkursie NCK "Harmonia"

2017-02-06

Z wielką radością informujemy o sukcesie  Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  w konkursie Narodowego Centrum Nauki „Harmonia”.  Nasz projekt pt. „Genetyczne cechy komórek Reed-Sternberga i ich interakcje z makrofagami w klasycznym chłoniaku Hodgkina: identyfikacja mechanizmów oporności na chemioterapeutyki i nawrotów choroby” uzyskał w tym konkursie  dofinansowanie na kwotę blisko 1 500 000 PLN!

 

Więcej

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w rankingu "Bezpieczny Szpital Przyszłości"

2016-12-21

Po raz kolejny Instytut Hematologii i Transfuzjologii stanął na podium rankingu najlepszych szpitali w Polsce „Bezpieczny Szpital Przyszłości - Ranking Szpitali 2016" i wzorem poprzednich edycji, uczynił to w kilku kategoriach. IHiT okazał się najlepszy w Polsce wśród szpitali monospecjalistycznych oraz najlepszy w województwie mazowieckim bez względu na profil prowadzonej działalności. Instytut został także wyróżniony jako jeden z najbardziej bezpiecznych szpitali w Polsce pod względem bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług dla Pacjentów.


Więcej

Wzór zamówienia na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę

2016-12-09

Instytut Hematologii i Transfuzjologii informuje, że w dniu 2 grudnia 2016 roku zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę, które wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2016 roku.

Więcej

Komunikat Narodowego Centrum Krwi

2016-12-09

Komunikat w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”
Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr
Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31 grudnia 2018 roku dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:
1. wydania leku „na ratunek”,
2. ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Więcej

Podziękowania dla Honorowych Krwiodawców

2016-11-24

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa uroczyście obchodzonych w dniach 22 - 26 listopada Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Minister Zdrowia Pan Konstanty Radziwiłł oraz Narodowe Centrum Krwi składają Honorowym Krwiodawcom najserdeczniejsze podziękowania za dar serca - ofiarowanie własnej krwi potrzebującycm osobom.

Więcej

Diamentowy Grant dla członka Koła Hematologicznego IHiT

2016-11-21

Z przyjemnością informujemy, że Pan Filip Garbicz, student VI roku Wydziału Lekarskiego WUM, który pracuje w Hematologicznym Kole Naukowym przy IHIT, otrzymał prestiżowe wyróżnienie MNiSW – Diamentowy Grant. Tytuł nagrodzonego projektu Pana Filipa Garbicza to „Inhibitory pan-PIM jako racjonalna strategia leczenia celowanego w szpiczaku mnogim zaburzająca jego interakcje z mikrośrodowiskiem”, a kwota dofinansowania 220.000 zł. Gala, podczas której laureat odebrał swą diamentową statuetkę, odbyła się w 26.10.2016 w Warszawie.          W uroczystości wziął udział Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan Jarosław Gowin.


Więcej

Federacja Wielospecjalistycznych Centrów Onkologicznych

2015-09-15

W dn. 10.09. 2015 roku zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym, utworzona w czerwcu tego roku Federacja Wielospecjalistycznych Centrów Onkologicznych zrzeszająca wszystkie regionalne publiczne ośrodki onkologiczne, Centrum Onkologii  - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Federacja jest organizacją pracodawców w rozumieniu Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców.

Więcej

Archiwum

Wróć